Scholen

Voor Basisschool Onderbouw en Bovenbouw PROGRAMMA: sterren heelal en planeten

In het Planetarium het koepeltheater: film met uitleg over het heelal, de sterren en planeten.

Bezoek aan de Observatoriumkoepel met uitleg en in het lokaal uitleg over het zwarte gat en een PowerPoint presentatie.

Daarna in kleine groepjes samen met een volwassen begeleider in de Tijdmachine voor een reisje naar de maan.

Programma duur +  5 kwartier. Speciale leerling prijs: € 6, – per leerling, leiding gratis.

Voor Basisschool Bovenbouw en Middelbare school PROGRAMMA: 2e Wereld Oorlog

In het capitulatielokaal uitleg over de meidagen en capitulatie op 15 mei 1940.

In het oude klaslokaal uitleg over de lagere school tijdens oorlogstijd.

In het planetarium het koepeltheater: film ”het bombardement van Rotterdam”.

Programma duur + 5 kwartier. Speciale leerling prijs: € 6, – per leerling, leiding gratis.