Stand van zaken Museumschool

Op Facebook circuleren allerlei berichten over een mogelijke sluiting van het museum. Als het aan ons (directie, rondleider en andere medewerkers) ligt, gaat dit niet gebeuren.

Het museum is dus gewoon open. Kijk op www.museumschool.nl voor openingstijden en andere informatie. U bent van harte welkom.

Voor de mensen die minder goed op de hoogte zijn: in dit oude schoolgebouw is op 15 mei 1940 na het bombardement op Rotterdam de capitulatie van Nederland door generaal Winkelman getekend. Een historische plek dus, met een grote educatieve waarde.

Wat is er wel aan de hand?

Wij beginnen aardig op leeftijd te geraken en zijn daarom op zoek gegaan naar een opvolger. Het museum kan immers langer bestaan dan wij persoonlijk. Kopers, die het museum in zijn huidige vorm willen voortzetten, zijn er voldoende. Helaas ligt de gemeente Ridderkerk dwars.

Hoewel de burgemeester meerdere malen heeft gezegd dat het blijven herdenken van de Tweede Wereldoorlog (en de oorlogen daarna) van groot belang is, zijn er wethouders die vinden dat het museum gesloten moet worden. De gemeente heeft contractueel gezien het eerste recht van terugkoop van het pand waarin het museum is gevestigd. De betreffende wethouders vinden dat het gebouw veegschoon, dus zonder inhoud, opgeleverd moet worden. De (educatieve) waarde van deze historische plek zal daarmee verloren gaan. De zaak is nu onder de rechter.

Voor alle duidelijkheid: het museum kan financieel op haar eigen benen staan. In de tweeëntwintig jaar dat dit museum bestaat is er nooit ook maar om één cent subsidie gevraagd!