Meidagen 1940 herdacht in Rijsoord

Op woensdag 15 mei zijn de meidagen in 1940 en de capitulatie van Nederland aan Duitsland herdacht in Rijsoord.

Wethouder Peter Meij opende om 10.30 uur het ochtendprogramma. “De capitulatie en de bezetting van Nederland kun je niet los zien van de periode daarvoor. Nu 84 jaar geleden kijken we terug naar de gebeurtenissen die plaatsvonden en leidden tot de capitulatie. En met terugkijken kunnen we samen veel leren van de geschiedenis.”

Pim Monné van het Mobilisatiemuseum Prinsenbeek sprak over de mobilisatie en hoe het Nederlandse leger ervoor stond in de jaren 1939 en 1940. Daan Kaasjager, bestuurslid van Stichting Bombardement Moerdijkbrug vertelde over het bombardement op de Moerdijkbrug op 13 mei 1940 en hoe deze helaas mislukte. De Havo 4-leerlingen van het Gemini College bezochten de lezingen samen met hun docent Geschiedenis.

Aan het einde van de middag was de officiële herdenking bij het capitulatiemonument. Burgemeester Marco Oosterwijk en kinderburgemeester Maya van den Ham gaven allebei een toespraak. Daarna legden ze samen een krans bij het monument en was er een minuut stilte. “Het is belangrijk om het verhaal over de meidagen van 1940 en de uiteindelijke capitulatie in Rijsoord te blijven vertellen en door te geven aan toekomstige generaties”, zei Burgemeester Marco Oosterwijk. Kinderburgemeester Maya deelde een persoonlijk verhaal over haar grootvader in de Tweede Wereldoorlog.

Het was de eerste keer dat de gemeente Ridderkerk de herdenking zelf organiseerde. Volgend jaar in 2025 is de capitulatie 85 jaar geleden. De gemeente zal dan opnieuw een herdenking organiseren om het verhaal over de meidagen van 1940 te blijven vertellen.

Burgemeester Marco Oosterwijk en kinderburgemeester Maya van den Ham legden een krans bij het monument.

Wethouder Peter Meij opende het ochtendprogramma.


Herdenking van meidagen in 1940 en capitulatie van Nederland

Op woensdag 15 mei 2024 worden in Rijsoord de meidagen in 1940 en de capitulatie van Nederland in de oorlog met Duitsland herdacht.

De herdenking vindt plaats rondom het voormalig schoolgebouw aan de Rijksstraatweg, de plek waar op 15 mei 1940 de capitulatie werd getekend. In zowel de ochtend als middag is er een programma waarin wordt stilgestaan bij deze historische gebeurtenissen.

Het ochtendprogramma vindt plaats in het naastgelegen kerkgebouw. Pim Monné, van het Mobilisatiemuseum, houdt een lezing over de mobilisatie in de jaren 1939 en 1940. Daan Kaasjager, bestuurslid van Stichting Bombardement Moerdijkbrug, houdt de tweede lezing over het bombardement op de Moerdijkbrug op 13 mei 1940. Havo 4-leerlingen van het Gemini College sluiten aan bij de lezingen. Wethouder Peter Meij opent het ochtendprogramma.

De officiële herdenking vindt aan het einde van de middag plaats bij het capitulatiemonument. Burgemeester Marco Oosterwijk en kinderburgemeester Maya van den Ham zullen allebei afzonderlijk spreken. Daarna leggen ze gezamenlijk een krans bij het monument, met daaropvolgend een minuut stilte.

Iedereen is welkom om aan te sluiten bij zowel de lezingen in de ochtend, als bij de officiële herdenking in de middag. Het programma in de ochtend start om 10.15 uur. Om 10.30 uur opent wethouder Meij het programma dat duurt tot 12.00 uur. De officiële herdenking start om 16.00 uur en duurt een uur.

Het is de eerste keer dat de gemeente Ridderkerk deze herdenking zelf organiseert. De gemeente is sinds 1 december 2023 officieel eigenaar van het voormalig schoolgebouw, waarin de afgelopen jaren een museum werd opgebouwd. De gemeente wil het verhaal over de meidagen van 1940 en de uiteindelijke capitulatie in Rijsoord, blijven vertellen en doorgeven aan toekomstige generaties.


Museum Rijsoord blijft tot september dicht

Het Johannes Post museum in Rijsoord blijft voorlopig dicht. Onder de vorige eigenaar was het museum ook in de winter gesloten, maar ging het elk jaar op 1 april weer open. Het museum dat onder andere gewijd is aan de capitulatie voor Duitsland in mei 1940, is nu eigendom van de gemeente.

Dat het museum voorlopig nog niet open gaat, blijkt uit de antwoorden van wethouder Peter Meij op mondelinge vragen van het raadslid Petra van Nes (Burger op 1), die ze in een vergadering van de gemeenteraad mede stelt namens het raadslid Jeroen Rijsdijk (PvdA). De twee raadsleden zijn sowieso kritisch op Meij omdat hij “weer” uit zichzelf geen informatie verstrekt.

Niet veilig

Meij antwoordt verder dat inmiddels een procesbegeleider is aangesteld. “Het is geen onwil dat het museum niet open kan. Nog niet alles is bekend”, zegt de wethouder. Dat gaat onder andere over de bouwkundige staat. “Het museum is nu niet veilig. De veiligheid moet eerst op orde zijn”. Meij wil dat voor de zomervakantie een Plan van Aanpak gereed is. Dan is ook bekend welke attracties bezocht kunnen worden, zoals de tijdmachine en het planetarium.

Subsidies

Meij zegt toe dat bij het opstellen van het Plan van Aanpak onder andere de omwonenden betrokken worden middels een participatietraject. Op dit moment wordt door de gemeente onderzocht of het museum in aanmerking komt voor een of meer subsidies en of het een rijksmonument kan worden. 


Gemeente officieel eigenaar historisch schoolgebouw

De gemeente Ridderkerk is sinds vrijdag 1 december officieel eigenaar van het voormalig schoolgebouw aan de Rijksstraatweg 101.

In het schoolgebouw is de afgelopen jaren een museum opgebouwd waar bezoekers kunnen leren over de historische gebeurtenis die op deze plek plaatsvond. Op 15 mei 1940, een dag na het bombardement op Rotterdam, vond in Rijsoord de capitulatie van Nederland aan Duitsland plaats.

Op 1 december 2023 droeg de voormalig eigenaar meneer Los de sleutel van het pand over aan wethouder Peter Meij (Erfgoed). Dit gebeurde symbolisch met de sabel van generaal Winkelman, in 1940 de opperbevelhebber van het Nederlandse leger die in het schoolgebouw de capitulatie tekende.

Wethouder Meij: “Het was een bijzonder moment om het museum overgedragen te krijgen. Zoals ik al eerder aangaf: we vinden het van nationaal belang dat het museum in stand blijft en het belangrijke werk van de afgelopen jaren wordt voortgezet.”

De komende maanden zal het museum nog gesloten zijn in verband met de jaarlijkse winterstop. De gemeente gaat in deze periode aan de slag met plannen voor de verdere exploitatie en het onderhoud van het museum. De objecten uit het museum worden gedurende deze onderhoudswerkzaamheden tijdelijk ergens anders ondergebracht.


HERDENKING CAPITULATIE 1940

In een lokaal binnen het gebouw van onze museumschool, werd op 15 mei 1940 , door Generaal Winkelman de capitulatie van het Nederlandse leger getekend, ten overstaan van de Duitse bevelhebbers van het 18e leger.

Generaal Winkelman had na het bombardement van Rotterdam, moeten concluderen , dat het voortzetten van de strijd, geen optie meer was.

Jaarlijks wordt deze gebeurtenis herdacht met een ceremonie en een kranslegging.

Op 15 mei 2023 hebben leerlingen van O.B.S. De Piramide, tijdens deze herdenking een krans gelegd .

Deze leerlingen zijn ook in het museum rondgeleid , en hebben in het koepeltheater een film mogen zien.


De krijgsmacht op bezoek

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is schildje-occ-2-768x1024.jpg

Op 28 oktober 2021 werden wij verblijdt met een bezoek van een aantal operationele commandanten van onze Nederlandse krijgsmacht. Onze krijgsmacht doet heel veel om de operationele kwaliteit te behouden en waar nodig te verbeteren. In dat kader was het interessant om de locatie te bezoeken, waar het Nederlandse leger op 15 mei 1940 moest capituleren voor de Duitse overmacht. De vraag: wat ging er fout en kunnen we daar iets van leren. Dat komt daarbij vanzelfsprekend aan de orde bij onze hedendaagse krijgsmacht. Het is ook opvallend symbolisch dat het zich manifesteert binnen de muren van een schoolgebouw, waar leren toch de doelstelling is.

Het is ook opvallend hoe de tekst op het monument, boekdelen spreekt. Deze tekst luidt: “ EEN VOLK DAT ZIJN VERDEDIGING VERWAARLOOST ZET ZIJN VRIJHEID OP HET SPEL”. Deze tekst is gemaakt door Dr. L. de JONG de bekende schrijver van het standaardwerk over de bezetting.

Ter lering was ook de aanwezigheid van Generaal B.D. Mart de Kruif, toen hij sprak over zijn ervaring als bevelhebber van de internationale troepenmacht in Afghanistan. Het boek van zijn hand, genaamd: “ZAND HAPPEN”, werd bij deze gelegenheid aan ons overhandigd, met zijn handtekening, we vonden het een grote eer!

De krijgsmacht heeft met ons afgesproken vaker op bezoek te komen, wij vinden het heel erg mooi, ze zijn van harte welkom.