CAPITULATIEMONUMENT

RIJKSSTRAATWEG 101
2988 BB RIDDERKERK-RIJSOORD
EEN VOLK DAT ZIJN VERDEDIGING VERWAARLOOST ZET ZIJN VRIJHEID OP HET SPEL


Tekst uit een uitgave van Bureau Voorlichting Gemeente Ridderkerk

CAPITULATIE MONUMENT

Het capitulatie-monument voor het schoolgebouw Rijksstraatweg 101 in de wijk Rijsoord herinnert aan een zwarte blad­zijde uit de geschiedenis van Neder­land.
In dit schoolgebouw tekende de toenmalige opperbevelhebber van het Ne­derlandse leger, generaal H. G. Winkelman op 15 mei 1940 de Duitse capitulatie-voorwaarden nadat hij de middag ervoor, op 14 mei 16.50 uur, de onder-bevelhebbers van het Nederlandse leger had bevolen de wapens neer te leggen.

Op 28 mei 1975 onthulde de toenmalige commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, dit gedenkteken. Daarbij waren onder anderen aanwezig mw. A. E. Winkelman, dochter van wijlen generaal Winkelman, en luitenant-generaal b.d. mr. J. D. Schepers, die in mei 1940 de ondertekening van de capitulatie-overeenkomst had bijgewoond.

Tijdens de onthulling was in het lokaal, waar de ondertekening plaats had, een eenvoudige expositie ingericht, met onder meer foto' s van de ondertekening. Op het natuurstenen voetstuk van het monument staat de tekst: "Een volk, dat zijn verdediging verwaarloost, zet zijn vrijheid op het spel'"
Een bronzen plaquette op een verticaal stuk natuursteen, geflankeerd door twee bronzen leeuwen, draagt als tekst: "Buigend voor de Duitse overmacht ondertekende generaal H. G. Winkelman, opperbevelhebber van land- en zeemacht, in dit gebouw op 15 mei 1940 de capitulatie-overeenkomst".

De oorlogshistoricus dr. L. de Jong maakte deze teksten op verzoek van de initiatiefnemer van het monument, het bestuur van het Prot.-Chr. Vormingsinstituut De Poort (dat sinds 1975 in het verbouwde en uitgebreide schoolgebouw is gehuisvest). Sedert 1974 zijn gebouwen grond eigendom van de gemeente. Op 13 oktober 1975 besloot de gemeenteraad van Ridderkerk tegen betaling van de stichtingskosten het monument in beheer en eigendom over te nemen van het vormingsinstituut De Poort.

Samenstelling en uitgave:
Bureau Voorlichting Gemeente Ridderkerk.
Aantekening. De gemeentelijke uitgave vermeldt dat het overnemen van deze tekst, geheel of gedeeltelijk, is toegestaan met bronvermelding.